Information om schaktarbete Bäckmansvägen

2 juli 2018 påbörjade Vattenfall arbete med att gräva ner en elkabel i Bäckmansvägen. Arbetet startar från Sydvästvägen bort till nätstationen på Bäckmansvägen. Arbetet pågår i ca 2 veckor. Under arbetstiden kan det vara vissa problem med framkomlighet men utanför arbetstid ska de se till att vägen och gångvägen är användbar.

Vägföreningen