Överby Båtklubb

Aktuellt

2017-07-02

 

Vintern har varit mild  och bryggorna har klarat sig bra. På vårens arbetsdag i slutet av april lades bommarna på strandbryggan i och området städades upp som vanligt. Ett stort tack till er alla som var med på arbetsdagen!

Årsmöte hölls 4 juni och protokollet från mötet återfinns under mötesprotokoll.

 

Kontakta oss

Meddela adressförändringar, framför allt E-postadressen. Viktig info kommer främst med E-post! Vi har slutat med vanliga utskick med Posten. De allra flesta har numera tillgång till e-post och det underlättar oerhört . Ta också kontakt med hamnkaptenen om du byter båt. Helst före bytet eftersom det börjar bli trångt i hamnen.

 

Gästplatser

Sommaren är här och med den båtlivet förstås. Inte bara för oss utan också för våra kompisar som kommer med båt för att hälsa på. Hittills har det varit bekymmersamt med platser för gästande båtar. Några medlemmar har inte visat någon som helst respekt för andras båtplatser utan anvisat tillfälligt tomma platser till sina gästande kompisar. Det är ju ingen höjdare att komma hem från dagsutflykten och så ligger det en främmande båt på ens plats.

På platserna nr 47, 49, 50,51,54 och 55 finns skyltar som kan ändras till att visa rött eller grönt och med en vit infotavla nederst. Respektive platsinnehavare kan bestämma om skylten ska visa rött för upptaget eller grönt för ledigt och i så fall info på vita skylten till och med vilket datum platsen är ledig samt ev telefonnummer om gästen vill ha kontakt med platsinnehavaren. Alla har numera en telefon i fickan och man bör kunna ringa platsinnehavaren om något är oklart. Man kan skriva med spritpenna (Permanent Marker) på vita skylten och torka bort med T-sprit.

En låda med penna, T-sprit, trassel och papper finns i hamnen.

Självklart behöver ju inte medlemmen upplåta sin plats för gäster om han/hon inte vill. Då är det bara att låta skylten visa på rött eller snacka med hamnkaptenen så tas skylten bort. Vi har ytterligare två skyltar som kan sättas upp om det är någon som vet med sig att man ska vara borta mycket och kan tänka sig att låna ut platsen.

Dessutom finns gästplatserna på pontonnockarna kvar som förut, dvs platserna nr 25, 26, 52 och 53 samt jollebryggan.

Enligt hamnordning och stadgar som tidigare årsmöten har beslutat om skall det på gästande båtar finnas väl synlig uppgift om vem man besöker. Respektera detta! Det har varit dåligt med följsamheten i dessa frågor. Det kanske finns anledning att läsa hamnordning och stadgar åtminstone en gång om året och repetera vad som gäller…

Vid oklarheter är det naturligtvis som tidigare bäst att kontakta hamnkaptenen även om kravet i hamnordningen om obligatorisk kontakt förhoppningsvis nu kan mildras.

Gästtaxan är som tidigare 100:- per dygn som betalas till hamnkaptenen. Som tidigare gäller också att gästande båt ska vara försedd med skylt som visar vem man besöker samt tel-nummer.

 

2016-10-19

Årsmötesprotokoll 2016

arsmotesprotokoll-obk-2016

2016-05-11

Kallelse till årsmöte

Överby Båtklubb håller årsmöte söndagen den 29 maj kl 10.00 i hamnen enligt bifogade dagordning.

Välkommen!

 

2015-09-29

Höstarbetsdag för ÖBK Lördagen den 10 Oktober kl 1000

 

2014-05-10

Hej!

Detta är både en kallelse till årsmöte och diverse viktig information.

Kallelse till årsmöte

Överby Båtklubb håller årsmöte lördagen den 31 maj kl 10.00 i hamnen.

Välkommen!

Mild vinter

Det har varit en väldigt mild vinter och bryggorna har klarat sig bra. Vi kan i dagsläget inte se att det behövs några reparationer. Det är bra kvalitet på grejerna som vi har nu. Det har gjorts arbeten på bryggorna i vår i form av flyttning av bommar och organisering av båtplatser i enlighet med de uppgifter om båtbredd som båtägarna meddelat. Uppslutningen till arbetet var mycket god och det stora jobbet klarades av på bara några timmar. Mycket bra.

Tyvärr är det flera båtägare som inte brytt sig om att meddela båtdata och adressförändringar trots påminnelser. Kanske är det så att dessa båtägare inte har något större intresse att ha båtplats i vår hamn. Dessa båtägare har man heller aldrig sett till i samband med arbetsdagar etc. Det är ju symtomatiskt att det är samma personer år efter år… Som tydligen inte behöver följa några regler… Kanske måste styrelsen i framtiden ta ställning till uteslutning av medlemmar som inte bryr sig om att följa stadgar eller hamnordning. Det vore tråkigt. Att vara medlem i båtklubben innebär också deltagande i arbete och möten. I en ideell förening måste alla dra sitt strå till stacken. Det är ansvarslöst att överlämna allt det tråkiga till sina klubbkompisar.

Kontakta oss

Meddela adressförändringar, framför allt E-postadressen. Viktig info kommer främst med E-post! Vi har planer på att sluta med vanliga utskick med Posten. De allra flesta har numera tillgång till e-post och det underlättar oerhört . Ta också kontakt med hamnkaptenen om du byter båt. Helst före bytet eftersom det börjar bli trångt i hamnen.

Hamnkapten

Under förra säsongen avgick Eric Boström som hamnkapten efter att ha blivit hotad av en numera exmedlem. I år har Johan Ådén också aviserat sin avgång ett år i förtid. Ny hamnkapten kommer att väljas på årsmötet.

Väl mött

Johan o Eric

Gästplatser

Sommaren börjar närma sig och med det båtlivet förstås. Inte bara för oss utan också för våra kompisar som kommer med båt för att hälsa på. Hittills har det varit bekymmersamt med platser för gästande båtar. Några medlemmar har inte visat någon som helst respekt för andras båtplatser utan anvisat tillfälligt tomma platser till sina gästande kompisar. Det är ju ingen höjdare att komma hem från dagsutflykten och så ligger det en främmande båt på ens plats.

I sommar ska vi testa ett nytt system. På platserna nr 47, 49, 50,51,54 och 55 kommer att finnas skyltar som kan ändras till att visa rött eller grönt och med en vit infotavla nederst. Respektive platsinnehavare kan bestämma om skylten ska visa rött för upptaget eller grönt för ledigt och i så fall info på vita skylten till och med vilket datum platsen är ledig samt ev telefonnummer om gästen vil lha kontakt med platsinnehavaren. Alla har numera en telefon i fickan och man bör kunna ringa platsinnehavaren om något är oklart. Man kan skriva med spritpenna (Permanent Marker) på vita skylten och torka bort med T-sprit.

En låda med penna, T-sprit, trassel och papper kommer att sättas upp i hamnen.

Självklart behöver ju inte medlemmen upplåta sin plats för gäster om han/hon inte vill. Då är det bara att låta skylten visa på rött eller snacka med hamnkaptenen så tas skylten bort. Vi har ytterligare två skyltar som kan sättas upp om det är någon som vet med sig att man ska vara borta mycket och kan tänka sig att låna ut platsen.

Dessutom finns gästplatserna på pontonnockarna kvar som förut, dvs platserna nr 25, 26, 52 och 53 samt jollebryggan.

Enligt hamnordning och stadgar som tidigare årsmöten har beslutat om skall det på gästande båtar finnas väl synlig uppgift om vem man besöker. Respektera detta! Det har varit dåligt med följsamheten i dessa frågor. Det kanske finns anledning att läsa hamnordning och stadgar åtminstone en gång om året och repetera vad som gäller…

Vid oklarheter är det naturligtvis som tidigare bäst att kontakta hamnkaptenen även om kravet i hamnordningen om obligatorisk kontakt förhoppningsvis nu kan mildras.

Vindö i maj
Johan o Eric

2014-04-13

Hej alla ÖBK:are.

Vårarbetet i klubben  avlöpte mycket bra. Bommarna på strandbryggan kom i sjön och i stort sett samtliga  bomplatser justerades vad gäller bredden. Allt i enlighet med de uppgifter som  medlemmarna skickat in. Det ska nu således vara klart för sjösättning för den som är hugad. Skulle det vara något mankemang med platsen som t ex att vi mätt fel så hör av er till hamnkaptenen så snart som möjligt. Skruva inte själv på bommarna och framför allt inte innan ni har diskuterat med båtgrannen.
Vi tackar alla som kom ned till hamnen i lördags. Det var jättemycket att göra men arbetet  gick hur bra som helst tack vare arbetsvilliga och duktiga medlemmar.  Vi hade också en makalös tur med vädret – strålande sol och svaga vindar.
I sommar ska vi  pröva ett nytt system för gästande båtar. På sex av platserna på yttre pontonbryggan har vi monterat gröna-röda markeringskyltar med en vit skrivbar skylt. När respektive båtägare lämnar hamnen för en längre tid skriver man  med tuschpenna(spritpenna) in det till-och-med-datum som gäller för bortavaron samt vänder skylten så att den visar grönt ut mot sjön. Man kan också skriva in sitt telefonnummer på skylten.

Den som ska ha gäster kan sedan utan att behöva ta kontakt med hamnkaptenen hänvisa sina gäster till en grön plats. Står det ett telnummer på skylten ringer man naturligtvis till platsinnehavaren och frågar hur länge man kan få ligga på platsen.

Gästtaxan är som tidigare 100:- per dygn som betalas till hamnkaptenen. Som tidigare gäller också att gästande båt ska vara försedd med skylt som visar vem man besöker samt tel-nummer.

Johan o Eric