Medlemsregister

Vindö-Överby villaägareföreningens medlemsregister

Föreningens styrelse registrerar uppgifter som behövs för att kunna sköta föreningens administration. Föreningen har också ett register över nyckel till båtrampen. Vi registrerar namn, fastighet i Överby, adress i Överby, hemadress, mailadress, om ni har båtplats eller inte. Registret används för att hålla ordning på vilka som är medlemmar i föreningen, sköta fakturering och medlemsutskick.

Medlemsregistren är personregister enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Det är styrelsen som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med PuL. Genom att ansöka om medlemskap i Överby Villaägareföreningen och betala medlemsavgift samtycker du till att dina personuppgifter lagras i en databas samt att föreningen använder uppgifterna i enlighet med vad som här anges.

I enlighet med bestämmelserna i PuL har du rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till styrelsen, få besked om vilka personuppgifter om dig som sparats och hur föreningarna behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som handlar om dig. Enligt Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) har du rätt att hos föreningen ta del av en utskrift av medlemsregistret.