Info & Kartor: VÖV-gemensamma ägor & biotop inom våra områden

Nedan ser ni två kartor. Den ena visar vad vi äger tillsammans, den andra hur strandskyddslinjen går och vilka områden som är klassade som nyckelbiotoper.

Inom strandskyddslinjen gäller särskilda krav och tillstånd krävs för att ta ner träd, bygga bryggor och/eller bygga hus.

Runt Bränneriträsket och Timmerdalsträsket äger föreningen marken närmast vattnet och åtgärder inom dessa områden kräver dessutom kontakt med föreningen. I Långsjön äger föreningen vattnet och det är därför tillrådligt att kontakta föreningen innan du bygger bryggor eller ordnar andra anläggningar som går ut i vattnet.

De områden som är klassade som nyckelbiotoper har stort värde för fladdermöss, grodor, insekter mm och här måste försiktighet råda vid markskötsel.

VindöÖverbyVillaägarföreningÄgor-färgkarta
VindöÖverbyVillaägarföreningStranskyddBiotop-KommunekologVärmdö