Aktuell info för 2016

Årsmöte 2016

Ordinarie årsmöte hålls på söndagen den 7 augusti 2016 kl. 11:00 på dansbanan vid Sydvästvägen. Kallelsen och bilagor finns publicerade här.

 

Aktiviteter sensommar och hösten

Detaljer kring aktiviteter som höststäddagen mm kommer publiceras här när planeringen har kommit igång och/eller slutförts.