Enkät om Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) och dess utvecklingsbehov

Hej alla medlemmar!

Styrelsen vill gärna få lite feedback från er därför har denna enkät utformats för att få en första indikation på vad ni är nöjda med och vad ni vill utveckla, förbättra etc. Det övergripande syftet med den här enkäten är att ge VÖVs medlemmar möjlighet att bidra till områdets utveckling genom att ge sin syn på vad som är viktigt. Notera att enkäten bara skickas till en mailadress per fastighet och bara kan besvaras en gång.

Enkäten är öppen från 6 juni till och med 30 Juni och beräknas ta 5-10 minuter att besvara.

Stort tack för att du tar dig tid att delta och bidra till att vårt område ska bli än bättre!

Styrelsen

Enkät om Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) och dess utvecklingsbehov

 

Enkäten finns här

https://sv.surveymonkey.com/r/NHX3589