Följande information har vi fått från fibertjänst.se

De planerar för fullt i vårt område och i nuläget har de för avsikt att kontakt markägare och vägföreningar för att säkra markavtal.

Deras plan är att påbörja byggnation direkt efter sommaren. De planerar ett byggmöte i slutet av maj.

De som är intresserade kan anmäla intresse på fibertjänsts hemsida, www.fibertjänst.se

 

De har ett öppet fibernät där vi kan välja flera tjänsteleverantörer. En anslutning kostar strax under 23 000kr.