Båtplatser

Föreningens mark- och vattenområden är belägna vid Barnviken, Överby, Köksviken och Stora Badet. Stora Badet´s hamn i Bäckmansfladen förvaltas av Överby Båtklubb genom avtal med villaägarföreningen. För mer information om Överby Båtklubb och hur man kan söka båtplats där vänligen se fliken ÖBK på hemsidan. Ingenstans är dessa områden belastade med servitut eller andra begränsningar såsom muntliga avtal, hävd eller liknande. Antalet båtplatser i Barnviken, Överby och Köksviken är fastslaget av styrelsen och är för närvarande:

  • Barnviken: 56 båtplatser och 4 svajbojar. Ingen gästplats.
  • Överby: 29 båtplatser. 3 gästplatser
  • Köksviken: 15 båtplatser. Ingen gästplats.

Behörighet

Behörig att inneha båtplats i föreningens båtvikar är fastighetsägare inom föreningens område som är medlem i Vindö -Överby Villaägareförening och som erlagt medlemsavgift för året. För närvarande kan endast en båtplats/fastighet innehas. Ytterligare plats kan erhållas endast i mån av plats, dvs då ej någon kö föreligger. Endast båtar för fritidsändamål (ej yrkes- eller annan kommersiell verksamhet) får förtöjas vid båtplatser eller svajbojar inom föreningens område.

Frågor

Om det är något du undrar över som gäller vikarna och båtplatser så kan du skicka din fråga till styrelsen@vindo-overby.se så återkommer vi med svar.