Hösstäddag oktober 2016

En gråmulen oktoberlördag träffades 13 medlemmar för att städa vårt område. Vi röjde sly runt fotbollsplanen och dansbanan. Några gav sig in i slånbärssnåren på stigen mellan sydvästvägen och Boulebanan. Med röjsåg och friska krafter lyckades vi röja upp och bredda viltstigen mot Boulebanan så nu går det att gå där, sista biten mot Bäckmansvägen hann vi inte med. Om fler ställer upp i vår så kan det bli ännu bättre!

Efter fullgjort arbete fick vi korv och dryck. Kaffet med god chokladbit satt fint i höstkylan.staddag