Information om nedgrävning av fiber

Onsdag den 1 augusti kommer Optocorp, som anlitats som entreprenör av Stadsnätsbolaget, att påbörja arbetet med att gräva ner fiber i vårt område. Schaktarbetet kommer enligt entreprenören att utföras under augusti med start i Smedjevägen, Överby Solväg och Sydvästvägen. Grävning kommer att utföras måndag till fredag mellan 07.00 och 17.00. Lördagar kommer att användas för återställning där schakt utförts under veckan. Fastighetsägarna kommer kontinuerligt att informeras om när deras fastighet berörs och vilka framkomlighetsproblem detta kan medföra.

Förhoppningsvis skall framkomlighetsproblem och eventuella störningar i övrigt vara begränsade.

Vägföreningen