Marker

Föreningen verkar på ett begränsat område av norra Vindö som 1946 styckades av från dåvarande Överby gård.
I norr gränsar vi till motsvarande förening i Abborrkroken i höjd med Lagunvägen – Kvarnvägen. I öster går gränsen vid Kärrvägen – Eksjövägen med Löknäsföreningen som granne. Söder om allmänna vägen mot Djurö är östra gränsen det sjösystem som avslutas med Långsjön.

Våra föreningsgrannar mot öster är föreningarna Överbyåsen/Hummelmora och Tammstorp. Gräns i sönder och väster är Vindö ström från Älgöfjärden i söder till någonstans mittemellan Barnviken och Ladviken.

De streckade områdena på kartan markerar föreningens allmänningar.

 

Sedan en tid har cirka åttio meter av den gamla vägen frilagts. Vägen har troligen sitt ursprung från 1600-talet.

Denna snutt går över vår allmänning och löper parallellt med Abborrkroksvägen. Stigen kan med fördel användas som promenadalternativ till huvudvägen, blå- och vitsippor är som allra vackrast här när det är säsong!
Hälsningar från Lasse, Abborrkroksvägen 25