Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte

 

Tid: Söndagen den 6 augusti 2016 kl 11:00

Plats: Dansbanan vid sydvästvägen

 

Handlingar finns även tillgängliga på föreningarnas hemsida

http://vindo-overby.se

 

Villaägareföreningen bjuder på kaffe.

 

Välkomna!

 

Bifogad filer:

 

 

1.Kallelse till årsmöte för Vindö 2017.pdf

 

 

 

 

2. verksamhetsberättelse sid 1 och 2.pdf

 

 

 

 

3. verksamhetsberättelse sid 3

 

 

 

 

 

4. ekonomisk redovisning.pdf

 

 

 

5. budget 2017 och 2018.pdf

 

 

 

 

6. 2017 femårsplan uppdaterad.pdf

 

 

 

 

7. Proposition stadgar VÖV 2017.pdf

 

 

 

 

8. nya stadgar för VÖV 2017.pdf

Bilaga karta