Medlemmarna i Överby-Vindö vägförening kallas härmed till föreningsstämma

Medlemmarna i Överby-Vindö vägförening kallas härmed till föreningsstämma.

 

Tid: Söndagen 6 augusti 2017, kl. 09:30

Plats: Dansbanan vid Sydvästvägen