Midsommar

Föreningen ordnar varje år firande på midsommarafton med dans och lekar kring midsommarstång till levande musik.