Motionsslinga

I samarbete med Djurö Vindö IF har en motionsslinga upprättats, ”Gula Varvet”. Den är tio kilometer lång och markerad med gula skyltar. Sträckningen i kort är Abborrkroksvägen, Norrvägen, Timmerdalsvägen. Vid vändslingan går vi något tiotal meter genom ett litet skogsparti och kommer sedan till Löknäsområdet, Överbyvägen, Pelles backe, Åsens backe, Jessens backe, Tammstorpsområdet, Älgövägen, Bäckmansvägen, Sydvästvägen.

http://www.jogg.se/Rundor/Runda.aspx?id=387474