Nytt från styrelsen november 2017

Styrelsen har ambition att alla brygg/båtföreningar ska ha avtal innan säsongen startar.

Styrelsen och Vägföreningen har tecknat avtal med Fibertjänst om förläggning i Eksjövägen och Lomsjövägen.

Bredbandsbolaget har för avsikt att förse resterande del av området med fiber.

En dag i oktober möte styrelsen representanter för skogsstyrelsen och besökte nyckelbiotopen vid stora badet. Det är en ädellövskogsbiotop och vi avvaktar deras rapport.

Glöm inte att svara på stadgefrågan som fanns  med i höstbrevet och betala medlemsavgiften.