Sammanställning av E-mail enkät

Vi håller på att sammanställa alla svar och kommentarer från e-mail enkäten. Kommer att lägga ut inom kort.