Dags att betala in årets simskoleavgift!

För alla som anmält sina barn till simskolan: Dags att betala in årets simskoleavgift!

  • Inbetalning av avgiften till simskolan sker till plusgiro 32 09 57 – 4 framtill den 1 juli 2016
  • Avgiften är 500 kr för medlemmar i VÖV och 750 kr för övriga
  • Ange fastighetsbeteckning och namn på barn/barnen vid inbetalningen av avgiften

Om du inte redan anmält dig till årets simskola gör du det till:

Heidi Pikkarainen på heidipikk@gmail.com – gärna Cc till styrelsen@vindo-overby.se