Villaägareföreningen: Sommar 2020

Hej, alla medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening!

Under dessa Corona tider har styrelsen diskuterat lite fram och tillbaka vad det gäller några utav de aktiviteter vi brukar genomföra.

Nedan finner ni information om några av våra aktiviteter och hur de är tänkta att genomföras i år om inga nya restriktioner annonseras.

Midsommar

Då midsommar brukar besökas av flera hundra människor har styrelsen beslutat att istället för att ställa in helt, bjuder vi in till Midsommar-picnic på fotbollsplan där max 50 vuxna med barn kan delta i allsång led av vår lokala grupp Kazoo där det finns möjlighet för de som kommer i ”grupp” får en plats tilldelad sig med avstånd till grannen. I år kommer midsommar att vara för VÖV’s medlemmar.

En föranmälan till Midsommar kommer att önskas för att säkerställa att vi inte blir för många 50 vuxna och att intresse finns.

Snälla mejla eller svara på Facebook om ni vill komma.

Första passet är kl. 13.00

Ett ev. andra pass kommer att ordnas kl. 15.00 vid efterfrågan.

Vi vill göra alla uppmärksamma på att inget annat förutom Kazoo’s framträdande på fotbollsplan kommer att anordnas denna midsommar.

Simskola

Simskolan kommer att ordnas som vanligt vecka 30-31 med ev. reservationer gällande hämtning och lämning av barnen.

Vidare instruktioner kommer att ges av simskolelärarna vid skolans start.

PUB-kväll

Vi får invänta vidare instruktioner från FHM

Årsmötet

Styrelsen ber att få återkomma om hur stämman skall genomföras.

Alla önskas en fantastisk sommar med sol, bad och trevlig samvaro!

Styrelsen VÖV