Utvärdering E-mail enkät

Under november och december hade vi en e-mail undersökning ute om intresse för om vi skulle övergå i samfällighet.

totalt har enkäten gått ut till 170 E-postadresser. och vi har fått in 62 svar.

har du inte fått enkäten så har du inte lämnat in din e-postadress till oss.

 

läs enkäten i sin hel het här >>>

 

Sammanfattningen vi kan dra av detta är att vi skjuter på detta och låter årsmötet bestämma om vi ska fortsätta jobba med det eller ej.

under här följer lite statistik hur alla svarade på enkäten.

Här är ett antal olika kommentarer.

 • Jag har ingen uppfattning om hur mycket jag är beredd att bidra med ekonomiskt för att täcka kostnaden för ombildningen.
  På fråga 2 är sista ringen ikryssad, för jag hittade inget som passade till ”Avvaktande” i föregående fråga. Avvaktande är jag för att förklaringen om skillnaderna mellan ägoformerna inte är uttömmande beskriven.
 • Svårt att sätta ett pris
 • Mer info behövs. Kostnad?
 • Vilket problem skulle detta lösa, finns något?
 • Det positiva valet i svaret hänger ihop med att vi inte vill att föreningens marker ska kunna säljas till intresserad spekulant. Grönområden och vatten ska bevaras i föreningens ägo.
 • Skall vi ha en samfällighet skall både väg och villaföening gå samman. Simskolan kostar alldeles för mycket. Midsommarfirande kan ligga under en festkommite.
 • Har styrelsen några rekommendationer? Tack för allt arbete som ni lägger ner på detta och annat.
 • Jag vill inte delta i en Samfällighetsförening
 • Önskar mer information kring skillnader i skyldigheter respektive rättigheter mellan de olika alternativen innan slutligt ställningstagande
 • Kan för lite i ärendet för att ha en direkt åsikt och förstå för och nackdelar. Håller mig därför kort och lite avvaktande.
 • Har ingen stark åsikt i frågan.
 • Har svårt att se de egentliga fördelarna med en ombildning.
 • Samfällighet är den mest lämpade formen för förvaltning av gemensamt ägda marker och vatten.
 • Med förbehåll att Vägföreningen ej skall ingå i en ev. ek. Förening
 • De ekonomiska konsekvenserna för medlemmarna bör klarläggas tydligare. Se bara på fråga 2 ovan, om vi är beredda att bidra med minst 5000 kr per medlem för själva ombildningen! Och vad kostar det sedan per år? Detta att jämföra med en hyfsat fungerande verksamhet som vi personligen följt och deltagit i sedan mer än 30 år. Förändringar som görs av byråkratisk klåfingrighet är sällan av godo.
 • Vägföreningen bör ingå i samfällighetsföreningen