Mötesprotokoll

_______________________________________________________

2017

Justerat protokoll från årsmötet den 6 augusti 2017

2017-08-06_Överby Vindö Vägförening Årsmötesprotokoll

_______________________________________________________

2016

Justerat protokoll från årsmötet den 7 augusti 2016

Överby – Vindö årsmötesprotokoll 2016-08-07

Debiteringslängd 2016-17.xls

________________________________________________________

2015

Justerat protokoll från årsmötet den 2 augusti 2015

2015-08-02 Årstämma Överby-Vindö Vägförening0001

________________________________________________________

2014

Justerat protokoll från Årsmötet den 3 augusti 2014

Överby – Vindö årsmötesprotokoll 2014-08-03

 

Årsmöte 2014

______________________________________________________________

2013

Justerat protokoll från Årsmötet den 4 augusti 2013

Överby – Vindö årsmötesprotokoll 2013-08-04

______________________________________________________________

2012

Justerat protokoll från Årsmötet den 5 augusti 2012.

Överby Vindö Årsmötesprot 20120805.pdf

______________________________________________________________

2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Överby-Vindö Vägförening den 7 augusti 2011 för verksamhetsåret 2010 – 2011

 

Verksamhetsberättelsen (pdf)

Resultat & balansräkning (pdf)

Budget (pdf)