Städning

Medlemmarna samlas och städar tillsammans upp på föreningens allmänningar – vid ett tillfälle under våren och vid ett tillfälle under hösten.


Städningen avslutas med korvgrillning.