Vattenfall besiktigar elnät och kviströjer i området

Styrelsen meddelar att Vattenfall kommer att besiktiga elnätet i vårt område. Samtidigt kommer de att kviströja och fälla träd som är i vägen eller riskerar skapa strömavbrott.