Föreningens hamn- och vattenområden är belägna vid Barnviken, Överby brygga, Köksviken och Stora Badet. Alla hamnar utom Köksviken förvaltas av båtklubb eller bryggförening genom avtal med villaägarföreningen. Ingenstans är dessa områden belastade med servitut eller andra begränsningar såsom muntliga avtal, hävd eller liknande.

Behörighet

Behörig att ha båtplats i föreningens båtvikar är fastighetsägare inom föreningens område som är medlem i Vindö -Överby Villaägareförening och som erlagt medlemsavgift för året. Endast en båtplats kan innehas per fastighet. Ytterligare plats kan erhållas endast i mån av plats, dvs då ej någon kö föreligger. Endast båtar för fritidsändamål (ej yrkes- eller annan kommersiell verksamhet) får förtöjas vid båtplatser eller svajbojar inom föreningens område.

I varje hamn finns en eller flera gästplatser. Kontakta respektive hamnansvarig för information.

Frågor

Om det är något du undrar över som gäller vikarna och båtplatser så kan du skicka din fråga till hamn[at]vindo-overby.se så återkommer vi med svar.

För frågor som rör specifik hamn är det bäst att kontakta den lokala föreningen direkt.

Se även regler för båtplats