Erbjudande om kontrollmätning TBT på båtar

VÖV erbjuder alla fastighetsägare att på egen bekostnad mäta
förekomsten av TBT i båtbottenfärgen söndagen den 24 april 2022.
För att underlätta för medlemmarna både praktiskt och ekonomiskt att skaffa intyg på att båtbotten är TBT fri innan sjösättningen våren 2022 har VÖV tillfrågat företaget Happy Boat om komma ut till Vindö söndagen den 24 april. Om du som båtägare väljer att skaffa ett intyg på att din botten är TBT fri är detta ett erbjudande som underlättar för dig att genomföra mätningen och uppskattningsvis till en billigare peng än om du gör det själv.
Innan VÖV vet hur många av er som vill delta i mätningen kan vi bara ange att kostnaden blir mellan 500 och 1500 kr/båtägare. Ett personligt mätintyg erhålls för 300 kr till.
Om du vill delta i mätningen söndagen den 24 april så skickar du ett mejl med följande uppgifter senast den 31 mars 2022 till VÖVs mejl: styrelsen@vindo-overby.se
Namn:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress där mät båten finns:
Ange om du vill mäta fler båtar och var de finns.
Ange om båten/båtarna har plats i: Barnviken, Överbyviken, Köksviken, ÖBK
Mejladress:
Mobil nummer:
Faktureringsadress:
Genom att skicka uppgifterna ovan till VÖV så accepterar du att delta i mätningen med ett kostnadsspann från 500 till 1 500 kr. Anmälan är bindande.
Med förhoppning att du tycker att det är ett intressant erbjudande för er som har båtar som är från 1995 och äldre och att du därför anmäler din båt till TBT mätningen senaste den 31 mars.

Bakgrund

En del medlemmar i VÖV som har båtplats i någon av våra bryggföreningar eller i ÖBK har redan fått information om att inga båtar som är målade med TBT färg får sjösättas under våren 2022. Bryggföreningarna och båtklubben har också informerats om deras ansvar att sammanställa alla intyg från respektive båtägare om att deras båt är TBT fri innan sjösättningen. Vid framtida tillsyn av våra hamnar kan myndigheten begära att få se denna dokumentation.
På föreningens hemsida kan du läsa om myndigheternas krav på att alla båtar som sjösätts under vårsäsongen 2022 ska vara fria från TBT färg i botten:
https://vindo-overby.se/miljoinspektion-brygg-och-batverksamhet/ .
Kravet omfattar båtar som är från 1995 eller äldre eftersom färgen förbjöds i slutet av
1980-talet.
Medlemmar med egna sjötomter omfattas också av kravet på att inte sjösätta båtar med TBT färg i botten. Det är båtägaren som har ansvaret för att kunna bevisa för tillsynsmyndigheten att båten är TBT fri om den är från 1995 eller äldre.
VÖV har i början av veckan informerat bryggföreningarna och båtklubb om att följande krav på intyg gäller för båtar med målad botten om de är från 1995 eller äldre.
Om båten är målad med bottenfärg måste du styrka med intyg att botten är fri från TBT. Det finns tre olika möjliga intyg.

De tre typerna av intyg är:

 1. Intyg om avsaknad av TBT från professionell mätning av bottenfärg
 2. Intyg från professionell totalsanering
 3. Intyg i form av tydlig fotodokumentation av hela botten från egen
  totalsanering.
  Intygen ska vara respektive bryggförening/båtklubb tillhanda innan du sjösätter båten
  våren 2022. För Köksviken skickas intygen till VÖVs mejl.
  Egen totalsanering, intyg typ 3 – Tänk på
  Vid saneringen ska du dokumentera saneringen med foton så att det framgår att hela
  botten är fri från färg. Vid sanering ska du också skydda mark och luft från gifterna i
  TBT färgen, se länk för sanering:
  https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/hallbartbatliv/kravvidsaneringavbatbottenfarg.4.3f608de017ce4d060be61ccb.html