GDPR

Uppmärksamma medlemmar har påtalat att styrelsen i samband med utskicket av årets vårbrev har begått misstaget att inte göra massutskicket med samtliga adresser som dolda/hemliga.

Vi vill därmed med detta meddelande göra er uppmärksamma på att det har begåtts ett oavsiktligt misstag som vi ber om ursäkt för.

Har ni inte fått vårbrevet i er elektroniska brevlåda beror det på att vi inte har en korrekt eller fungerande mailadress till er. Vill ni nås av elektroniska meddelanden i framtiden är det toppen om ni informerar om era kontaktuppgifter till kassör@vindo-overby.se , annars kommer vi att kommunicera med er via traditionell post.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Vårbrev – mars 2024

Snart är sommaren här

”och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårstäddag lördagen den 20 april, kl 10.00-14.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 20 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.00 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 12 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och flisas under städdagen.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se.

Vi samlas på följande platser:

1 – Bränneriträsket

Uppgift att röja kring badplatserna och efter bäverns härjningar. Jacqueline Miura Daszak och Claes Axelsson finns på plats. Samling vid Bränneriträskets södra badplats

2 – Röjning stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft och Stefan Karlsson finns på plats. Samling boulebanan.

3 – Städning kring sandstranden vid Stora Badet

Det finns sly att rensa ovanför sandstranden och bort mot hopptornet. Slyet dras antingen till vändplanen vid Stora Badet eller till gläntan nedanför Tammstorpsvägen. Fanny Undén finns på plats. Samling på sandstranden vid Stora Badet.

4 – Montering av badstege och trampolin vid Hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Hans Jansson finns på plats. Samling vid trampolinens vinterförvaring.

5 – Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

6 – Långsjön

Röjning sly och eventuell upprensning efter bäverns härjningar. Birgitta Stenbäck finns på plats. Samling vid badplatsen.

7 – Köksviken

Röjning av trädet som fallit över dansbanan och borttagning av sly vid parkeringsplatsen och runt våra hus. Någon som kan använda föreningens motorsåg behövs här. Hjälp med förtäringen. Agneta Sundberg och Johnny Brennemark på plats. Samling vid dansbanan

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.00. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet hur mycket som ska inhandlas och att förtäringen räcker till alla

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 7 som du vill delta i, senast onsdagen den 12 april. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen har möjlighet att göra en egen städinsats under våren Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under våren. Alla extra uppdrag ska godkännas av någon i styrelsen innan de utförs.

Kod till VÖVs sjösättningsramp i Överbyviken

Koden till låset för föreningens sjösättningsramp blir samma för 2024 som för 2023 nämligen 13 975. Koden gäller även under sjösättningsperioden i Barnviken.

Traditionellt midsommarfirande

I år firar vi midsommar traditionsenligt på̊ fotbollsplanen invid Sydvästvägen. Mer info kommer på hemsidan och på Facebook. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, brygga kaffe, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola

Föreningen har i år simlärare på plats till sommarens simundervisning. Vi hälsar Malcolm Naess och Freja Löfgren välkomna som föreningens simlärare. Har vi tur kommer även Marlon att delta även i år.

Undervisningen sker preliminärt vid Stora badet, vecka 29 och 30, måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 1000 för barn från 4 år. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan och betalning i förväg sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan öppnar 1 juni till 1 juli och är bekräftad vid betalning.

Exakta tider, och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Musik- och pubkväll

Styrelsen hoppas kunna genomföra musik- och pubkväll under sommaren. Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer information.

Årsmöte söndagen den 4 augusti

Årsmötet går av stapeln söndagen den 4 augusti kl 11.00 vid Sällska huset (Sydvästvägen). Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2024.

Omsorg om våra diken

I dessa tider med ökad nederbörd som ibland kommer som skyfall är det viktigt att vi visar omsorg om avvattningen från våra tomter och våra gemensamma marker genom att sköta om våra diken. Styrelsen behöver få reda på de kunskaper som finns om vattenföringen inom vårt geografiska område. Mejla styrelsen och berätta om DU har kunskap om vattenföringen i anslutning till din fastighet.

Sociala medier

Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.

Övrigt på gång inom VÖV

 • Vissa fastighetsägare har använt föreningens mark för parkering, odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av de fastighets ägare som föreningen kontaktade under förra året återkommer föreningen med uppföljning under 2024.
 • I år är det dags att ta förnyat badvattenprov i Långsjön, för att kontrollera förra årets prov som inte var helt utan anmärkning.

Värna om våra växter och djur

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats. Dock välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller om det är risk för skada på person eller egendom. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Under våren är den period då många av de vilda djuren i naturen har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,

genom Agneta Sundberg

Vårstäddag lördagen den 20 april, kl 10.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 20 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.00 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 12 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och flisas under städdagen.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se.

Vi samlas på följande platser:

1 – Bränneriträsket

Uppgift att röja kring badplatserna och efter bäverns härjningar. Jacqueline Miura Daszak och Claes Axelsson finns på plats. Samling vid Bränneriträskets södra badplats

2 – Stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft och Stefan Karlsson finns på plats. Samling boulebanan.

3 – Stranden vid Stora Badet

Det finns sly att rensa ovanför sandstranden och bort mot hopptornet. Slyet dras antingen till vändplanen vid Stora Badet eller till gläntan nedanför Tammstorpsvägen. Fanny Undén finns på plats. Samling på sandstranden vid Stora Badet.

4 – Montering av badstege och trampolin vid hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Hans Jansson finns på plats. Samling vid trampolinens vinterförvaring.

5 – Vägen ned från Tammstorpsvägen till hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

6 – Långsjön

Röjning sly och eventuell upprensning efter bäverns härjningar. Birgitta Stenbäck finns på plats. Samling vid badplatsen.

7 – Köksviken

Röjning av trädet som fallit över dansbanan och borttagning av sly vid parkeringsplatsen och runt våra hus. Någon som kan använda föreningens motorsåg behövs här. Hjälp med förtäringen. Agneta Sundberg och Johnny Brennemark på plats. Samling vid dansbanan

Efter genomförd städning bjuder föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset från kl 13.00. Det är därför viktigt att du anmäler dig så att vi vet hur mycket som ska inhandlas och att förtäringen räcker till alla.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 7 som du vill delta i, senast onsdagen den 12 april. Glöm inte att meddela hur många som kommer till städningen från er fastighet gäller särskilt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen har möjlighet att göra en egen städinsats under våren Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under våren. Alla extra uppdrag ska godkännas av någon i styrelsen innan de utförs.

Välkomna!

Styrelsen

Information om städavgift

Några medlemmar har hört av sig angående den nya städavgift som debiteras för första gången för verksamhetsåret 2023/2024. Nedan kommer en beskrivning av hur föreningens årsmöte har beslutat i frågan.

Vid stämman 2022 röstade majoriteten för att införa en städavgift. Vid årsmötet 2023 beslutades om att medlemsavgiften ska vara kvar på 600 kronor med ett tillägg om 200 kr avseende städavgift till säsongen 2023/24.

Tanken är, att vi gemensamt har ett ansvar för att sköta våra marker. Att göra det tillsammans vid två årligen återkommande städtillfällen har varit tradition inom villaägarföreningen under mycket lång tid. Det nya är introduktionen av en avgift som debiteras samtliga medlemmar vid årets fakturering och som krediteras dem som har deltagit vid städdag/ar (100 kr / tillfälle), alternativt har genomfört en städaktivitet vid annat tillfälle och som har presenterats för en person i styrelsen i förväg. Båtklubbar / bryggföreningar har egna städaktiviteter, sedan föreningen övergick till formen med avtal med bryggföreningar/båtklubb. Dessa planeras och genomförs av respektive klubb/förenings medlemmar och ingår inte i villaägareföreningens städning.

Besluten har kommunicerat i föreningens höstbrev 2022 samt även i det senaste höstbrevet. Stämmoprotokollen går att hitta på hemsidan.

Villaägarföreningen är en ekonomisk förening, varför det inte finns de begränsande lagregler som förhindrar bostadsrättsföreningar och samfälligheter att ta ut en städavgift. Styrelsens förhoppning är att många av föreningens medlemmar kommer att fortsatt vara engagerade i underhållet av våra marker antingen vid en gemensamt organiserad städdag eller vid andra tillfällen.

Styrelsen Vindö-Överby villaägareförening

Höststäddag 21 oktober, kl 10.00

Välkommen till höststäddag lördag 21 oktober kl. 10.00 – 14.00 inkl förtäring.
Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning
eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15.

1. Samling Boulebanan vid Tammstorpsvägen. Uppgifter att röja stigarna som leder till
Sydvästvägen och Bäckmansvägen. Susanna Jitoft leder arbetet mot Bäckmansvägen och Stefan Karlsson arbetet mot Sydvästvägen.

2. Samling Sällska huset. Uppgift att röja slånbärsbuskar och sly i området samt laga
midsommarstången. Agneta Sundberg leder arbetet och svarar tillsammans med Stefan
Karlsson för förtäringen vid Sällska huset.

3. Samling vid vägen nedtill Stora Badet från Tammstorpsvägen. Uppgift att röja sly och
nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av
sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden samt flisa vårens kvarlämnade hög.
Ulla Nyberg leder arbetet.

4. Samling vid trampolinen vid Stora Badet. Uppgift att plocka ned och täcka
trampolinen. 6 starka personer behövs. Hasse Jansson finns vid trampolinen.

5. Samling i slutet av Tammstorpsvägen innan diket mellan oss och
Tammstorpsföreningen. Uppgift att röja på vår sida av diket framtill sjön för att skapa
en kontakt med Långsjön från Tammstorpsvägen. Fanny Undén leder arbetet.

6. Samling vid Långsjöns badplats. Uppgift att röja efter bäverns härjningar i området.
Birgitta Stenbäck leder arbetet.

7. Samling vid Bränneriträskets södra badplats. Uppgift att röja kring badplatserna.
Jacqueline Miura Daszak leder arbetet.

8. Samling vid Timmerdalsträsket. Uppgift att fortsätta den påbörjade röjningen. Claes
Axelsson leder arbetet.

Anmälan senast onsdagen den 18 oktober, via formulär nedan eller mail till styrelsen@vindo-overby.se. Ange din fastighetsbeteckning, så att städavgiften kan återbetalas och ange även vilken av platserna 1 – 8 som du vill ansluta till.

Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Pub-kväll med Kazoos fredagen 4 augusti

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 4 augusti,
klockan 18.30-20.30 ca.

För er som missade en underbar PUB-kväll i fredags vill VÖV bjuda in er till Kazoos populära gästspel den 4/8 klockan 18.30!

Lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Missa inte en oförglömlig kväll med familjen Hagenfeldt🎤🎶

Välkomna!

Styrelsen Vindö-Överby Villaägarförening

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2023

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen 16

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2022/2023 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/. En uppsättning finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
  • Rutiner för återbetalning av städavgift (städavgift beslutad årsmötet 2022)
  • Förslag om inköp av hjärtstartare
  • Intresseförfrågan om intresse för trivselregler för föreningen
 11. Beslut om
  • verksamhetsplan/handlingsplan för fem år framåt och
  • budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt inklusive fastställande av medlems- och städavgifter och
  • sista datum för betalning.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 15. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Vindö-Överby den 3 juli 2023
Styrelsen
Vindö-Överby villaägareförening