Simskola 2022

Simskola 2022 kommer att hållas v 29-30, 18/7-29/7, mån-fre på förmiddagen.
Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Om den som anmäler barnen är medlem i Vindö-Överby Villaägareförening kostar skolan 1000:-/barn. För övriga är avgiften 1200:-/barn.
Syskonrabatt utgår med 200:- per tillkommande barn.
Vid platsbrist prioriteras villaägareföreningens medlemmar.

Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter och annan information skickas ut i slutet av juni.

Anmälan till simskolan är stängd.