Arbetsgrupp sjöar och vatten

Arbetsgrupp för studie av tillståndet i föreningens sjöar/träsk under verksamhetsåret 2021/2022

Motionen till årsmötet angående förhållandena i Mellan- och Långträsk startade en diskussion på mötet om behov av en översyn av föreningens samtliga träsk.

Årsmötet beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp med representanter främst från varje träsk inom föreningens geografiska område. Syftet är att arbetsgruppen tillsammans med styrelsen ska arbeta fram en problembeskrivning eventuella åtgärder till nästa årsmöte.

På årsmötet antecknade sig 7 utöver styrelsen till arbetsgruppen, om det finns ytterligare som vill delta så kan de anmäla sig till styrelsen, senast 17 september 2021.