Vindö Överby Villaägareförening äger våra gemensamma marker. Vi medlemmar sköter tillsammans om denna skatt.

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng), underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Bli medlem i Vindö-Överby Villaägareförening
Är ni fastighetsägare inom föreningens område? Var medlem för att säkerställa våra marker och ta del av samhörigheten i föreningen.
Kontakta styrelsen och lämna namn, telefonnummer, adress, mailadress samt fastighetsbeteckning och adress på Vindö så kontaktar vi er.