Hur används mina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, e-post, mobilnummer etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem eller anmäler dig till någon aktivitet.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. Dina uppgifter används endast för administrativa åtgärder kopplat till Villaägareföreningens syfte och verksamhet.
Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part för föreningens administration. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade (obs! radering innebär att medlemskap upphör)

Vi delar inte dina uppgifter med andra och spårar inte din aktivitet.

Denna webbplats använder kakor (cookies) endast för att förbättra webbplatsens användbarhet. Om du väljer att inte acceptera cookies kan användbarheten försämras.

Länkar från denna webbplats till andra webbplatser är endast informativa. Vi kan inte ta ansvar för deras hantering dina uppgifter.
Föreningen administrerar en grupp på Facebook. Hanteringen av dina uppgifter där följer Facebooks regelverk och ligger utanför föreningens ansvar.

Inställningar för kakor