MIDSOMMAR PÅ ÖVERBY!

Midsommarafton, kl 14.00-16.00

på fotbollsplanen, Sydvästvägen

Vi startar med att klä stången. Ta med dig blommor och blad.

Vi klär och reser stången gemensamt och dansar till levande musik, framförd av familjen Hagenfeldt.

Kaffe med tillbehör, godis och lotter till försäljning. Det finns även fiskdamm till barnen!

Hjärtligt välkomna!

VINDÖ-ÖVERBY VILLAÄGAREFÖRENING

Simskola 2024 – veckorna 29-30

ANMÄLAN STÄNGD – FULLT

Vindö-Överby Villaägareförening inbjuder till simskola vecka 29 och 30 2024

Simskolan riktar sig främst till barn som fyller 5 år i år och upp till 8 års ålder. Det är Malcolm och Freja som är simlärare, och eventuellt kommer även Marlon vara med som extra stöd.

Samling: vid Stora Badet kl.10.00, måndagen den 15 juli, för indelning i grupper.

På eftermiddagarna är det märkestagning i Långsjön för både barn och vuxna. Passa på att ta årets simborgarmärke!

Kostnad: 1200 kr för barn som tillhör medlemshushåll och för de som inte tillhör vår förening är kostnaden 1400 kr. Syskonrabatt ges med 200 kronor. Vid enbart märkestagning, betalar du för märken du tar.

Anmälan: sker genom anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande och betalning ska vara föreningen tillhanda senast 3 juli 2024 för att säkra din plats. (Om det blir platsbrist prioriteras VöV:s medlemmar.)

Betalning sker till Postgiro 320957-4 eller Swish: 123 642 97 16, märk betalningen med simskola och barnets namn.

Välkomna!

Vårstäddag lördagen den 20 april, kl 10.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 20 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.00 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 12 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och flisas under städdagen.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se.

Vi samlas på följande platser:

1 – Bränneriträsket

Uppgift att röja kring badplatserna och efter bäverns härjningar. Jacqueline Miura Daszak och Claes Axelsson finns på plats. Samling vid Bränneriträskets södra badplats

2 – Stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft och Stefan Karlsson finns på plats. Samling boulebanan.

3 – Stranden vid Stora Badet

Det finns sly att rensa ovanför sandstranden och bort mot hopptornet. Slyet dras antingen till vändplanen vid Stora Badet eller till gläntan nedanför Tammstorpsvägen. Fanny Undén finns på plats. Samling på sandstranden vid Stora Badet.

4 – Montering av badstege och trampolin vid hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Hans Jansson finns på plats. Samling vid trampolinens vinterförvaring.

5 – Vägen ned från Tammstorpsvägen till hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

6 – Långsjön

Röjning sly och eventuell upprensning efter bäverns härjningar. Birgitta Stenbäck finns på plats. Samling vid badplatsen.

7 – Köksviken

Röjning av trädet som fallit över dansbanan och borttagning av sly vid parkeringsplatsen och runt våra hus. Någon som kan använda föreningens motorsåg behövs här. Hjälp med förtäringen. Agneta Sundberg och Johnny Brennemark på plats. Samling vid dansbanan

Efter genomförd städning bjuder föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset från kl 13.00. Det är därför viktigt att du anmäler dig så att vi vet hur mycket som ska inhandlas och att förtäringen räcker till alla.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 7 som du vill delta i, senast onsdagen den 12 april. Glöm inte att meddela hur många som kommer till städningen från er fastighet gäller särskilt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen har möjlighet att göra en egen städinsats under våren Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under våren. Alla extra uppdrag ska godkännas av någon i styrelsen innan de utförs.

Välkomna!

Styrelsen

Höststäddag 21 oktober, kl 10.00

Välkommen till höststäddag lördag 21 oktober kl. 10.00 – 14.00 inkl förtäring.
Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning
eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15.

1. Samling Boulebanan vid Tammstorpsvägen. Uppgifter att röja stigarna som leder till
Sydvästvägen och Bäckmansvägen. Susanna Jitoft leder arbetet mot Bäckmansvägen och Stefan Karlsson arbetet mot Sydvästvägen.

2. Samling Sällska huset. Uppgift att röja slånbärsbuskar och sly i området samt laga
midsommarstången. Agneta Sundberg leder arbetet och svarar tillsammans med Stefan
Karlsson för förtäringen vid Sällska huset.

3. Samling vid vägen nedtill Stora Badet från Tammstorpsvägen. Uppgift att röja sly och
nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av
sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden samt flisa vårens kvarlämnade hög.
Ulla Nyberg leder arbetet.

4. Samling vid trampolinen vid Stora Badet. Uppgift att plocka ned och täcka
trampolinen. 6 starka personer behövs. Hasse Jansson finns vid trampolinen.

5. Samling i slutet av Tammstorpsvägen innan diket mellan oss och
Tammstorpsföreningen. Uppgift att röja på vår sida av diket framtill sjön för att skapa
en kontakt med Långsjön från Tammstorpsvägen. Fanny Undén leder arbetet.

6. Samling vid Långsjöns badplats. Uppgift att röja efter bäverns härjningar i området.
Birgitta Stenbäck leder arbetet.

7. Samling vid Bränneriträskets södra badplats. Uppgift att röja kring badplatserna.
Jacqueline Miura Daszak leder arbetet.

8. Samling vid Timmerdalsträsket. Uppgift att fortsätta den påbörjade röjningen. Claes
Axelsson leder arbetet.

Anmälan senast onsdagen den 18 oktober, via formulär nedan eller mail till styrelsen@vindo-overby.se. Ange din fastighetsbeteckning, så att städavgiften kan återbetalas och ange även vilken av platserna 1 – 8 som du vill ansluta till.

Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2023

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen 16

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2022/2023 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/. En uppsättning finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
  • Rutiner för återbetalning av städavgift (städavgift beslutad årsmötet 2022)
  • Förslag om inköp av hjärtstartare
  • Intresseförfrågan om intresse för trivselregler för föreningen
 11. Beslut om
  • verksamhetsplan/handlingsplan för fem år framåt och
  • budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt inklusive fastställande av medlems- och städavgifter och
  • sista datum för betalning.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 15. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Vindö-Överby den 3 juli 2023
Styrelsen
Vindö-Överby villaägareförening

PUB-kväll med musik – fredag 21 juli

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 21 juli,
ca klockan 19.00-21.00.

Grillen är tänd för de som vill ta med något att grilla (om ej eldningsförbud råder) och lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Kom och lyssna på Anna och Mathias som spelar somriga lugna covers och eget material!

🎶🎵🎶

Välkomna!

Styrelsen

MIDSOMMAR PÅ ÖVERBY!

Midsommarafton, kl 14.00-16.00

på fotbollsplanen, Sydvästvägen

Vi startar med att klä stången. Ta med dig blommor och blad.

Vi klär och reser stången gemensamt och dansar till levande musik, framförd av familjen Hagenfeldt.

Kaffe med tillbehör, godis och lotter till försäljning. Det finns även fiskdamm till barnen!

Hjärtligt välkomna!

Vindö-Överby Villaägareförening

Vårstäddag lördagen den 22 april, kl 10.00-13.00

Lördagen den 22 april planerar styrelsen för vårens städning av föreningens marker.

Städdagen inleds sedvanligt kl 10.00 och avslutas ca kl 13.00 med enklare förtäring vid Sällska Huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 5 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se. Årets samlingsplatser meddelas senare via hemsida och Facebook.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.

I direkt anslutning till vårstäddagen har styrelsen beslutat att erbjuda medlemmarna en HLR-utbildning. Se mer info här.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se

Erbjudande: HLR utbildning

Under hösten har styrelsen sett över möjligheterna att införskaffa en hjärtstarare och i samband med detta står det klart att det allra viktigaste vid ett hjärtstopp är att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt.  Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Styrelsen vill därför erbjuda medlemmarna ett utbildningstillfälle i samband med vårstäddagen den 22 april. Utbildningen kommer att genomföras under eftermiddagen vid Sällska Huset.

Utbildningen kostar inget för dig som medlem i VÖV.  Om du är anmäld men uteblir vid kurstillfället kommer du att debiteras kursavgiften, 400 kr. 

Anmäl dig till kursen genom att maila till styrelsen@vindo.se. Ange namn och fastighetsbeteckning i din anmälan.

Anmäl dig senast den 5 april 2023.

Vi återkommer med detaljerad information närmare utbildningstillfället.