MIDSOMMAR PÅ ÖVERBY!

Midsommarafton, kl 14.00-16.00

på fotbollsplanen, Sydvästvägen

Vi startar med att klä stången. Ta med dig blommor och blad.

Vi klär och reser stången gemensamt och dansar till levande musik, framförd av familjen Hagenfeldt.

Kaffe med tillbehör, godis och lotter till försäljning. Det finns även fiskdamm till barnen!

Hjärtligt välkomna!

Vindö-Överby Villaägareförening

Vårstäddag lördagen den 22 april, kl 10.00-13.00

Lördagen den 22 april planerar styrelsen för vårens städning av föreningens marker.

Städdagen inleds sedvanligt kl 10.00 och avslutas ca kl 13.00 med enklare förtäring vid Sällska Huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 5 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se. Årets samlingsplatser meddelas senare via hemsida och Facebook.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.

I direkt anslutning till vårstäddagen har styrelsen beslutat att erbjuda medlemmarna en HLR-utbildning. Se mer info här.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se

Erbjudande: HLR utbildning

Under hösten har styrelsen sett över möjligheterna att införskaffa en hjärtstarare och i samband med detta står det klart att det allra viktigaste vid ett hjärtstopp är att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt.  Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Styrelsen vill därför erbjuda medlemmarna ett utbildningstillfälle i samband med vårstäddagen den 22 april. Utbildningen kommer att genomföras under eftermiddagen vid Sällska Huset.

Utbildningen kostar inget för dig som medlem i VÖV.  Om du är anmäld men uteblir vid kurstillfället kommer du att debiteras kursavgiften, 400 kr. 

Anmäl dig till kursen genom att maila till styrelsen@vindo.se. Ange namn och fastighetsbeteckning i din anmälan.

Anmäl dig senast den 5 april 2023.

Vi återkommer med detaljerad information närmare utbildningstillfället.   

Höststäddag lördag 22 oktober kl. 10.00 – 14.00 inkl förtäring

Styrelsen föreslår att vi städar på platserna nedan. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 22 oktober flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för bokning av tid och plats: 070 415 41 56. Först till kvarn gäller. Erbjudandet återkommer till våren. För frågor under städdagen, hör av dig till: 070 635 50 92.

Vi samlas på följande platser:

  • Långsjön.

I år börjar vi vid diket som löper ut från Långsjön ut mot Havet i slutet av Tammstorpsvägen.

Birgitta Stenbäck och Claes Axelsson, finns på plats. Samling i slutet av Tammstorpsvägen vid diket.

  • Vägen från Sydvästvägen nedtill Stora Badet – innanför kedjan.

Vägrenen behöver befrias från sly och eventuellt trä som ramlat omkull.

Gruset vid vändplan på Sydvästvägen kan transporteras ned till stigen som leder från vägen innanför kedjan nedtill badet. Ta med skottkärra.

Det finns även sly vid badplatsen intill platsen där stigen kommer ned som kan tas ned.

Agneta Sundberg, Fanny Undén och  Susanna Jitoft finns vid nedgången från Bäckmannsvägen.

Samling vid kedjan.

  • Vägen ned från Tammstorpsvägen till hopptornet och biotopen.

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden.

Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till hopptornet.

  • Nedplockning och täckning av trampolinen.

Trampolinen är nyrenoverad med ny matta. För att förlänga livet på den föreslår vi att den plockas ned och täcks med en presenning för skydd mot snö och is. 6 starka personer behövs.

Hasse Jansson finns vid trampolinen. Samling vid trampolinen.

  • Bränneriträsket.

Fortsatt röjning efter bäverns härjningar.

Jacqueline Daszak. Ulla Backe finns på plats. Samling: Abborrkroksvägen och Lomsjövägen.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet vad som ska inhandlas.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 5 som du vill delta i, senast torsdagen den 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.