Lördagen den 20 april kommer vårens städdag att hållas. Styrelsen återkommer med mer information men uppmanar att boka in datumet för deltagande redan nu.

Om du har förslag på områden på våra gemensamma marker som skulle behöva ses över är du välkommen att höra av dig till styrelsen@vindo-overby.se.