Hamnen i Bäckmansfladen förvaltas av Överby båtklubb (ÖBK)
Kontakt: Se overbybatklubb.se/kontakt/

Hamnen i Överbyviken förvaltas av Överbyvikens bryggförening (ÖBF)
Kontakt: Hamnansvarig Arne Pettersson tel: 0730 57 16 26, Ordförande: Mikael Malm tel: 0730 32 23 05

Hamnen i Barnviken förvaltas av Barnvikens bryggförening (BBF)
Kontakt: Hamnansvariga Lasse Winblad tel: 0705 40 71 05, Jan Lagerström tel: 0795 81 28 44

Hamnen i Köksviken förvaltas av Villaägarföreningen
Kontakt: Hamnansvarig, Styrelsen

I varje hamn finns en eller flera gästplatser som kan disponeras av villaägareföreningens medlemmar. Kontakta respektive förening för information om detta.

Villaägarföreningen har en så kallad bojeka som kan användas för att lyfta bojstenar. Den finns i Barnviken och om du vill låna den kontaktar du deras hamnansvariga

I Överbyviken finns en sjösättningsramp. För att få en nyckel till bommen kontaktar du ÖBF ordförande.

Från och med våren 2022 får inga båtar med TBT i bottenfärgen sjösättas från föreningens sjösättningsramp.