Informationen om Överbys historia på denna sida kommer från riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, samt ett stort antal bilder som föreningen till huvuddelen fått av Arne Pettersson som tidigare ägde Överby Handel tillsammans med Monika Pettersson.

Text hämtad från riksantikvarieämbetets hemsida (bebyggelseregistret):

”Överbys ägor på norra Vindö var bland de första i Värmdö kommun som styckades för fritidshus. Abborrkroken på Vindös nordvästra del exploaterades i början av 1930-talet av Aktiebolaget Johannes Swenson, en grosshandlare i Stockholm som med tiden i stället kom att ägna sig åt fastighetsförsäljning.

År 1932 förvärvade Swenson 1½ mantal Överby nr 1 med Högbena och Hummelmora på Vindö. Syftet med exploateringen var att skapa tomter för sportstugor. År 1933 fastställdes två planer för Abborrkroken, varav den ena omfattade cirka 100 fastigheter och den andra närmare 80. Redan samma år som planerna fastställdes påbörjades avstyckningarna som i första omgången omfattade 78 lägenheter. Avstyckning av ett sjuttiotal lägenheter följde året därpå. Tomterna i Abborrkroken hade en medelstorlek på 4 340 kvadratmeter och kostade i genomsnitt 1 200 kronor, vilket var lägre än i många andra samtida nya sportstugeområden i Stockholm.

Under andra världskriget upphörde styckningen och försäljningen av tomter nästan helt och bussförbindelserna försämrades. Aktiebolaget Johannes Swensons fastighetsaffärer gick allt sämre och 1948 överlät företaget den kvarvarande marken till Vindö-Överby villaägareförening, som bildats fyra år tidigare.

De bofasta på Abborrkroken hjälpte till vid sportstugebyggena. Tomtstyckningarna skapade arbeten och medförde en ökning av den fasta befolkningen på Överby på 1940- och 50-talen. Arbetstillfällen skapades för byggnadssnickare, montörer, handlare och personer som arbetade med trafik. Möjligheter fanns också för de bofasta att sälja jordbruksprodukter och fisk. Redan på 1930-talet öppnade en kiosk där man kunde köpa mjöl och bröd och 1944 öppnade en affär.”

Långa bilköer till färjan
Lisas kiosk

Före 1962 alltså innan Djuröbron, så var det bilfärjan mellan Djurö och Ramsmora som gällde om man inte tog bussen till Kalvsvik och passbåtarna över till Vindö. Färjan tog 8 bilar, så söndag em kväll kunde det vara färjkö på 2-3 timmar, tur att Lisas kiosk fanns.

Inte nog med det, det var ofta ordentlig kö på Värmdövägen framförallt på sensommaren, var med om att det stod stilla genom Gustavsberg sena söndag kvällar.

Motorvägssträckan började byggas 1965 och var då mycket efterlängtad. Den första etappen, Skuru-Vikdalen invigdes i december 1968. Den andra etappen Vikdalen-Lugnet invigdes den 19 oktober 1972.

Motorvägen öster om Skurubron till Lännersta invigdes den 3 juli 1975 av landshövding Hjalmar Mehr. Motorvägen Lännersta-Insjön började trafikeras i december 1978. Motortrafikleden Insjön-Mölnvik invigdes 1985.

Det var en ångbåtsbrygga där hopptornet är idag.
Sandhamnsrederiet ville inte angöra bryggan, det var för många grynnor.

Vindöbadet kallades det tydligen förr i tiden.
Här ser man tydligt vad landhöjningen gjort på ca 80 år.

Överby brygga och Överbyviken

Fat med motorfotogen och lysfotogen. Lysfotogen gick åt mycket innan elen kom i mitten av 40-talet.
Strömmingsfångst. Gamla Järn och Färghandeln i bakgrunden
Gammal fiskestuga nere vid Överbybrygga sägs vara från 1600-1700-talet.
Första passbåten, Pass 1. Bertil Englund köpte båt och brygga av Gustav Schmittelöw 1947 och övertog passbåtstrafiken.
Överby brygga februari 2024

Överby Handel

Överby Handel före 1973

Interiör före 1973