Ta chansen att anmäla ditt intresse eller nominera kandidater till styrelsen

Valberedningen har som uppdrag att ta fram förslag på Vindö-Överby Villaägarförenings styrelse inför föreningens kommande årsstämma.

Vårt mål är att föreslå kandidater till styrelsen som har:
 den kompetens, kunskap, intresse och engagemang som krävs för att driva arbetet med föreningens styrelse, administration, ekonomi, underhåll och skötsel, samt kontakt med medlemmar.
 en bra sammansättning (t.ex. kön, ålder, etnicitet, geografisk representation etc.)

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng),
underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Därför vill vi öppet beskriva urvalsprocessen och ge alla tillfälle att nominera kandidater. Se bifogat brev och nomineringsblankett.

Tacksam för din nominering senast den
5 juni!