Denna webbplats informerar om de gemensamma områdena som ägs och förvaltas av Vindö-Överby villaägareförening och dess medlemmar, om villaägareföreningen och dess aktiviteter samt andra föreningar som relaterar till området. Webbplatsen är föreningens primära informationskanal.

Inom föreningen finns 274 fastigheter  varav ca 250 är debiterbara (några är obebyggda, några äger fler än en). I båthamnarna finns ca 160 båtplatser till föreningens medlemmar.  Dessa sköts av villaägareföreningen (Köksviken), Överby båtklubb, Överbyvikens bryggförening och Barnvikens bryggförening.  Villaägareföreningen administrerar en grupp på Facebook, där du kan bli medlem. Den sidan är till för snabbare och mer interaktiv information och trevlig dialog mellan medlemmar.