2024

Handlingar inför mötet

2023

Dokumentation från mötet

Handlingar inför mötet

2022

Dokumentation från mötet

Handlingar inför mötet

2021

Dokumentation från mötet

Röstlängd läggs inte upp på webben på grund av GDPR. Röstlängd finns i föreningens arkiv och uppsatt på föreningens anslagstavlor.

Med anledning av synpunkter från årsmötet är verksamhetsberättelsen justerad. Ändrad text är markerad med fotnot.

Årsmötet beslutade att avgiften skulle höjas med 50 kronor (till 550). Budget är därför justerad.

Handlingar inför mötet

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010