Fastigheterna i vårat område styckades av från Överby gård för att bli fritidstomter på 1930 och 40-talet.  Den 21 juli 1946  hölls ett första möte för att bilda Vindö Villaägareförening (vi fick senare byta namn till Vindö-Överby villaägareförening). Först 1948 blev gåvobrevet klart där föreningen fick de marker som vi idag gemensamt sköter via villaägareföreningen. Föreningen bestod till en början av få medlemmar och ett aktivt arbete pågick för att värva fler och antalet medlemmar steg så sakteliga. Idag är nästan alla fastigheter medlemmar.

Villaägareföreningen äger mark som främst består av allmänningar och stränder men även av vatten. Vi äger tillsammans i föreningen , Eksjön 1:1, Långsjön 1:1, Överby 1:1, Överby 87:1.Överby 180:1, och Överby 82:1, totalt drygt 32 hektar.  På markerna har vi även byggnader och anläggningar. Det är vi själva som sköter dessa anläggningar så ta väl hand om dem.

På kartan från Lantmäteriet är våra gemensamma marker utmärkta med streckad yta och lila. Inom området har vi ett rikt djurliv och en vacker natur som vi alla hjälps åt att vårda, några exempel på djur är örn, rådjur, räv, bäver och älg. Det finns gott om fisk i föreningens vatten och fiske med spö är fritt.

Nedan finns en karta över våra gemensamma områden

Våra marker och vatten

Stora badet

Karta Stora badet

Vid stora badet finns en sandstrand med en omklädningshytt och ett utedass. På stranden kommer det ibland in tång som vi medlemmar gärna krattar upp och lägger på lämplig plats i naturen eller tar med hem till komposten. Det finns också klippbad och ett hopptorn med trampolin. Här vid stora badet har simskolan simskola varje sommar. Vid nergången från Bäckmansvägen till stranden finns en soptunna som är föreningens. Tag gärna med soporna upp till den eller helst hem.

Barnviken

Karta Barnviken

Vid Barnviken finns en sandstrand med picnicbord och en BajaMaja.

Långträsket/Långsjön

Karta Långsjön

Vid Långträsket som ofta kallas Långsjön finns det bryggor och två picnicbord. Här har simskolan varje år märkestagning.

Stig vid Långsjöbadet

Stigen startar bakom picnicbordet till vänster. Stigen tar dig nästan hela vägen runt mellanträsket. Tyvärr går det inte att gå runt hela än mot Gökvägen pga träsk och oröjd mark.

Du hittar även en stig ut mot badberget när du gått över spången.

Bränneriträsket

Karta Bränneriträsket

Vid Bränneriträsket finns en badplats med en utemöbel och bänk. Nås via stig från Lomsjövägen.

Det finns också en brygga vid skarpa kurvan mot Abborrkroken. Här finns badstege.

Överby brygga

Karta Överby brygga

Här har SL-buss vändplan. Vår ramp för sjösättning av båtar finns här och bakom lilla huset finns ett litet strandbad. Gästbrygga med tre platser och badstege.

Köksviken

Karta Köksviken

I köksviken finns det klippbad, båtplatser men även det så kallade Sällska huset och ett förråd. På ängen framför Sällska huset hålls Vägföreningens och Villaägareföreningens årsmöte. Ängen används också vid andra sammankomster

Fotbollsplanen

Fotbollsplanen ligger vid sydvästvägen mittemot Köksviken och Sällska huset. Här hålls midsommarfirande varje år.

Boulebana och stig

Karta Boulebana och stigar

Vid korsningen Tammtorpsvägen och Gröna vägen finns en Boulebana med ett picknicbord.

Här går även en stig mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen, den kommer ut nästan vid fotbollsplanen.

Gröna vägen går att gå via stig hela vägen ner mot Gökvägen.

Gula Vindövarvet

Gula Vindövarvet är en 10 km uppmärkt motionsslinga. Den går till stor del på föreningens marker och vägar, men även genom Abborrkroken, Löknäs och Tammstorp. Följ de gul-svarta skyltarna (fungerar bäst om man följer slingan medurs).

Skyltning Gula Vindövarvet
Skyltning Gula Vindövarvet