Snart är sommaren här

”och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårstäddag lördagen den 20 april, kl 10.00-14.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 20 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.00 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 12 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och flisas under städdagen.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se.

Vi samlas på följande platser:

1 – Bränneriträsket

Uppgift att röja kring badplatserna och efter bäverns härjningar. Jacqueline Miura Daszak och Claes Axelsson finns på plats. Samling vid Bränneriträskets södra badplats

2 – Röjning stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft och Stefan Karlsson finns på plats. Samling boulebanan.

3 – Städning kring sandstranden vid Stora Badet

Det finns sly att rensa ovanför sandstranden och bort mot hopptornet. Slyet dras antingen till vändplanen vid Stora Badet eller till gläntan nedanför Tammstorpsvägen. Fanny Undén finns på plats. Samling på sandstranden vid Stora Badet.

4 – Montering av badstege och trampolin vid Hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Hans Jansson finns på plats. Samling vid trampolinens vinterförvaring.

5 – Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

6 – Långsjön

Röjning sly och eventuell upprensning efter bäverns härjningar. Birgitta Stenbäck finns på plats. Samling vid badplatsen.

7 – Köksviken

Röjning av trädet som fallit över dansbanan och borttagning av sly vid parkeringsplatsen och runt våra hus. Någon som kan använda föreningens motorsåg behövs här. Hjälp med förtäringen. Agneta Sundberg och Johnny Brennemark på plats. Samling vid dansbanan

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.00. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet hur mycket som ska inhandlas och att förtäringen räcker till alla

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 7 som du vill delta i, senast onsdagen den 12 april. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen har möjlighet att göra en egen städinsats under våren Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under våren. Alla extra uppdrag ska godkännas av någon i styrelsen innan de utförs.

Kod till VÖVs sjösättningsramp i Överbyviken

Koden till låset för föreningens sjösättningsramp blir samma för 2024 som för 2023 nämligen 13 975. Koden gäller även under sjösättningsperioden i Barnviken.

Traditionellt midsommarfirande

I år firar vi midsommar traditionsenligt på̊ fotbollsplanen invid Sydvästvägen. Mer info kommer på hemsidan och på Facebook. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, brygga kaffe, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola

Föreningen har i år simlärare på plats till sommarens simundervisning. Vi hälsar Malcolm Naess och Freja Löfgren välkomna som föreningens simlärare. Har vi tur kommer även Marlon att delta även i år.

Undervisningen sker preliminärt vid Stora badet, vecka 29 och 30, måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 1000 för barn från 4 år. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan och betalning i förväg sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan öppnar 1 juni till 1 juli och är bekräftad vid betalning.

Exakta tider, och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Musik- och pubkväll

Styrelsen hoppas kunna genomföra musik- och pubkväll under sommaren. Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer information.

Årsmöte söndagen den 4 augusti

Årsmötet går av stapeln söndagen den 4 augusti kl 11.00 vid Sällska huset (Sydvästvägen). Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2024.

Omsorg om våra diken

I dessa tider med ökad nederbörd som ibland kommer som skyfall är det viktigt att vi visar omsorg om avvattningen från våra tomter och våra gemensamma marker genom att sköta om våra diken. Styrelsen behöver få reda på de kunskaper som finns om vattenföringen inom vårt geografiska område. Mejla styrelsen och berätta om DU har kunskap om vattenföringen i anslutning till din fastighet.

Sociala medier

Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.

Övrigt på gång inom VÖV

  • Vissa fastighetsägare har använt föreningens mark för parkering, odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av de fastighets ägare som föreningen kontaktade under förra året återkommer föreningen med uppföljning under 2024.
  • I år är det dags att ta förnyat badvattenprov i Långsjön, för att kontrollera förra årets prov som inte var helt utan anmärkning.

Värna om våra växter och djur

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats. Dock välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller om det är risk för skada på person eller egendom. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Under våren är den period då många av de vilda djuren i naturen har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,

genom Agneta Sundberg