Kraven på alla båtägare att verka för ett hållbart och miljösäkert båtliv ökar. Alla måste bidra till att minska miljöpåverkan som följd av användning av båtar. Mer information från kommunen om båtbottenfärger och ett hållbart båtliv finns här: Båtbottenfärg, Hållbart båtliv.

Värmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, har genomfört en inspektion av båt- och bryggverksamhet inom föreningens områden. Protokoll från inspektionen.

Med anledning av detta ska vi i föreningen tillsammans säkerställa att inga båtar har TBT-färg på skrov. Försäljning av TBT-färg för användning på fritidsbåtar förbjöds redan 1989 och för alla svenska fartyg 2008. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven. Trots detta uppmäts höga halter av dessa farliga ämnen i Stockholms skärgård.

Alla båtar byggda före 1995 anses vara riskobjekt och måste dokumentera att TBT-färg inte finns på skrovet. I ett första steg kommer våra bryggföreningar och båtklubb att sammanställa information om samtliga båtar som har plats vid brygga inom villaägareföreningens mark och vatten. Hur föreningarna kan stötta medlemmarna i att skaffa intyg och säkerställa att endast godkända bottenfärger finns på båtarna är inte planerat. Vi tar gärna emot förslag. Respektive förening måste dokumentera en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske.

I samband med inspektionen har villaägareföreningen kompletterat de generella reglerna för båtplatsinnehav med ett avsnitt om miljö (3.6). Föreningens regler ska bidra till att minimera miljöpåverkan från verksamheten vid våra bryggor. Inga båtar med otillåten bottenfärg ska finnas vid våra bryggor. Reglerna finns här Båtplatser – Vindö Överby (vindo-overby.se)

Föreningarna kommer även att tydligare anslå miljöinformation vid bryggorna och på vår webbplats.