Styrelsen

Augusti 2017

Nya styrelsen efter årsmötet 2017 – medlemmarnas funktioner uppdateras efter att styrelsen har haft sitt första sammanträdande i den nya besättningen.

 

Namn Funktion Övriga ansvarsområden
Jacqueline Miura Daszak Ordförande Barnviken
BirgittaStenbäck Birgitta Stenbäck Sekreterare
Agneta Sundberg Ledamot Stora Badet
   Olle Bertfelt Kassör
   johnny Brenemark Ledamot  Hamnar
  Fanny Undén Ledamot Köksviken
 NetBear Björn Henningsson Ledamot Webbsidan
Erik Zetterman Suppleant
Åke Lindberg Suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@vindo-overby.se
Plusgiro: 32 09 57-4 Vindö-Överby Villaägareförening