Styrelsen föreslår att vi städar på platserna nedan. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 22 oktober flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för bokning av tid och plats: 070 415 41 56. Först till kvarn gäller. Erbjudandet återkommer till våren. För frågor under städdagen, hör av dig till: 070 635 50 92.

Vi samlas på följande platser:

  • Långsjön.

I år börjar vi vid diket som löper ut från Långsjön ut mot Havet i slutet av Tammstorpsvägen.

Birgitta Stenbäck och Claes Axelsson, finns på plats. Samling i slutet av Tammstorpsvägen vid diket.

  • Vägen från Sydvästvägen nedtill Stora Badet – innanför kedjan.

Vägrenen behöver befrias från sly och eventuellt trä som ramlat omkull.

Gruset vid vändplan på Sydvästvägen kan transporteras ned till stigen som leder från vägen innanför kedjan nedtill badet. Ta med skottkärra.

Det finns även sly vid badplatsen intill platsen där stigen kommer ned som kan tas ned.

Agneta Sundberg, Fanny Undén och  Susanna Jitoft finns vid nedgången från Bäckmannsvägen.

Samling vid kedjan.

  • Vägen ned från Tammstorpsvägen till hopptornet och biotopen.

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden.

Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till hopptornet.

  • Nedplockning och täckning av trampolinen.

Trampolinen är nyrenoverad med ny matta. För att förlänga livet på den föreslår vi att den plockas ned och täcks med en presenning för skydd mot snö och is. 6 starka personer behövs.

Hasse Jansson finns vid trampolinen. Samling vid trampolinen.

  • Bränneriträsket.

Fortsatt röjning efter bäverns härjningar.

Jacqueline Daszak. Ulla Backe finns på plats. Samling: Abborrkroksvägen och Lomsjövägen.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet vad som ska inhandlas.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 5 som du vill delta i, senast torsdagen den 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.