Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 21 juli,
ca klockan 19.00-21.00.

Grillen är tänd för de som vill ta med något att grilla (om ej eldningsförbud råder) och lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Kom och lyssna på Anna och Mathias som spelar somriga lugna covers och eget material!

🎶🎵🎶

Välkomna!

Styrelsen