Villaägareföreningen: Vattenprover

Vattenproverna från Barnviken, Bränneriträsket och Långsjön har kommit tillbaka och vi har tjänligt badvatten.
För att förtydliga så har Svensk vattenanalys svarat på strandbadsanalyserna: Provet har bedömts enligt Vägledningen kring EU-Bad version 10, 2016-05-12.