Under hösten har styrelsen sett över möjligheterna att införskaffa en hjärtstarare och i samband med detta står det klart att det allra viktigaste vid ett hjärtstopp är att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt.  Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Styrelsen vill därför erbjuda medlemmarna ett utbildningstillfälle i samband med vårstäddagen den 22 april. Utbildningen kommer att genomföras under eftermiddagen vid Sällska Huset.

Utbildningen kostar inget för dig som medlem i VÖV.  Om du är anmäld men uteblir vid kurstillfället kommer du att debiteras kursavgiften, 400 kr. 

Anmäl dig till kursen genom att maila till styrelsen@vindo.se. Ange namn och fastighetsbeteckning i din anmälan.

Anmäl dig senast den 5 april 2023.

Vi återkommer med detaljerad information närmare utbildningstillfället.