2020 har varit ett speciellt år. Med respekt för Corona pandemin har föreningen genomfört ett fåtal aktiviteter som midsommarmusik och årsmöte med god social distans. Förhoppningsvis ger vaccinationerna effekt så att vi kan genomföra våra traditionella aktiviteter under 2021.

Inför det nya året 2021 lanserar styrelsen en uppdatering av föreningens hemsida. Syftet är att det ska bli lättare att hitta relevant information. Saknar du något eller har förbättringsförslag angående hemsidan eller annan föreningsverksamhet är du välkommen med ett mejl till styrelsen.

Hemsidan är föreningens officiella informationskanal och förslag till förbättringar och förändringar skickas till styrelsens mejl. Föreningens Facebook sida används för snabb information och kontakt mellan medlemmar i föreningen. Insläppet på föreningens Facebook sida underlättas om de tre frågorna med anknytning till föreningens geografiska område fylls i.

Många fastighetsägare har tillbringat mer tid i sina fritidshus under 2020 och kunnat njuta av den fantastiska natur som finns på våra egna fastigheter och på våra allmänningar. Detta gäller även för jul- och nyårshelgerna vilket gör att många för första gången kommit i närkontakt med den viltvård som vanligtvis sker under dessa ledigheter. Både fastighetsägare och föreningens viltvårdare Pelle Johansson har uppmärksammat detta under de senaste veckorna. Styrelsen avser att under våren förbättra informationen angående föreningens viltvårdsinsatser och publicera detta på hemsidan.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med förhoppningsvis bättre sociala förutsättningar än 2020 och att inledningen på 2021 har inslag av “riktig” vinter innan våren och en ny skön sommarsäsong stundar.

GOTT NYTT ÅR!
önskar
VÖVs styrelse