Snart är sommaren här

”och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårstäddag lördagen den 22 april, kl 10.00-14.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 22 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.15 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 5 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se. Årets samlingsplatser redovisas nedan.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och tas om hand och flisas under städdagen i höst.

I direkt anslutning till vårstäddagen har styrelsen beslutat att erbjuda medlemmarna en HLR-utbildning. Se mer info nedan.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se

Vi samlas på följande platser:

  • Röjning stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft finns på plats.

Samling boulebanan.

  • Grusning av stigen på vägen från Sydvästvägen nedtill Stora Badet

Gruset vid vändplan på Sydvästvägen transporteras ned till stigen som leder från vändplan nedtill badstranden. Ta med skottkärra till grustransporten. Det finns även sly vid badplatsen som kan tas ned. Samt sly på badbergen bort mot trampolinen. Fanny Undén finns på plats.

Samling vid kedjan mellan Sydvästvägen och vägen nedtill Badet.

  • Montering av badstege och trampolin vid Hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Claes Axelsson och Johnny Brenemark finns på plats.

Samling vid trampolinens vinterförvaring.

  • Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats.

Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

  • Timmerdalsträsket

Fortsatt röjning vid Timmerdalsträsket. Kicki Seeman finns på plats.

Samling Abborrkroks-vägen – Överbykvarnväg

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet vad som ska inhandlas.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 5 som du vill delta i, senast onsdagen den 5 april. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.

Erbjudande: HLR utbildning

Under hösten har styrelsen sett över möjligheterna att införskaffa en hjärtstartare och i samband med detta står det klart att det allra viktigaste vid ett hjärtstopp är att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt.  Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Styrelsen vill därför erbjuda medlemmarna ett utbildningstillfälle om 1 till 1,5 timme i samband med vår städdagen den 22 april. Utbildningen kommer att genomföras under eftermiddagen vid Sällska Huset.  

Utbildningen kostar inget för dig som medlem i VÖV.  Om du är anmäld men uteblir vid kurstillfället kommer du att debiteras kursavgiften, 400 kr. 

Anmäl dig till kursen genom att maila till styrelsen@vindo.se. Ange namn och fastighetsbeteckning i din anmälan. Det behöver det finnas minst 10 anmälda för att utbildningen ska genomföras. Vi återkommer med detaljerad information närmare utbildningstillfället. Anmäl dig senast den 5 april 2023.

Kod till VÖVs sjösättningsramp i Överbyviken

Nytt för i år är att föreningens sjösättningsramp har fått ett kodlås. Du hittar koden till rampen för eget bruk, i mailutskicket av ”Vårbrev 2023”. Koden gäller även under sjösättningsperioden i Barnviken.

Traditionellt midsommarfirande

I år firar vi midsommar traditionsenligt på̊ fotbollsplanen invid Sydvästvägen. Mer info kommer på hemsidan och på Facebook. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, brygga kaffe, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger preliminärt rum vecka 29 och 30

Föreningen har ännu inte några simlärare på plats till sommarens simundervisning. Vi tar tacksamt emot tips på ungdomar som har utbildning och vill arbeta som simlärare under sommaren 2023. Kontakta styrelsen@vindo-overby.se

Undervisningen sker preliminärt vid Stora badet, vecka 29 och 30, måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 1000. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan och betalning i förväg sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan öppnar 1 juni till 1 juli och är bekräftad vid betalning.

Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Musik- och pubkväll

Styrelsen hoppas kunna genomföra musik- och pubkväll under sommaren. Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer information.

Årsmöte söndagen den 6 augusti 2023

Årsmötet går av stapeln söndagen den 6 augusti kl 11 vid Sällska huset (Sydvästvägen). Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2023.

Övrigt på gång inom VÖV

  • Vissa fastighetsägare har använt föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av de fastighetsägare som föreningen kontaktade förra året återkommer föreningen med uppföljning under 2023.
  • Värmdö kommun följer upp förra årets TBT mätningar inom föreningen och båtklubb och bryggföreningar sammanställer uppgifter om det aktuella läget inom sitt område och skickar intill kommunen och villaägareföreningen.
  • I år är det dags att ta badvattenprov på våra badplatser enligt föreningens handlingsplan.  

Värna om våra växter och djur

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats. Dock välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller om det är risk för skada på person eller egendom. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Under våren är den period då många av de vilda djuren i naturen har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Vi ses på städdagen och gärna vid HLR utbildningen! 

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,

genom Agneta Sundberg