I strålande solsken och den första riktigt varma dagen var det närmare 60-talet medlemmar som deltog i årets vårstäddag.

Det har gjorts fint vid våra bad, och trampolinen kom på plats. Det röjdes vid både biotopen och Timmerdalsträsket. Medan ett gäng tog sig an området vid Sällska huset.

Några medlemmar som inte kunde deltaga i städdagen har bidragit med egna insatser vid andra tillfällen.

Röjning av slånsly vid dansbanan

HLR-utbildning

Efter städning och den gemensamma förtäringen deltog 13 medlemmar i HLR-utbildningen. Under närmare två timmar fick deltagarna lära sig både hjärt- och lungräddning samt Heimlichmanöver.

Vid ett hjärtstopp är det allra viktigaste att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt. Utbildaren, Yvonne Haglöf från Riskförbundet HjärtLung, tipsade om flera nyttiga länkar som du hittar här nedanför, och framförallt tipsades om att bli SMS-livräddare.

SMS-livräddare

Systemet SMS-livräddare länkas samman av en app för smartphones. Systemet ansluts till larmcentralen. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet i appen och får en karta till den drabbade personen och till närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

Du som inte hade möjlighet att deltaga i utbildningstillfället kan ta del av utbildningsfilmer på HLR-rådets hemsida. Och vet du om att om du larmar 112 via 112-appen får larmoperatören upp din position och kan lokalisera dig mycket snabbare.

HLR-rådet: https://www.hlr.nu/
SMS-livräddare: https://www.smslivraddare.se/
112-appen: https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/

Ett stort tack till alla som deltagit i städning och HLR-utbildning!

Styrelsen